Reserveringsvoorwaarden

Door het aangaan van de reservering bent u gebonden aan de volgende reserveringsvoorwaarden en verklaart u de voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn.

1. Reserveren
1.1 U kunt telefonisch, via internet of schriftelijk reserveren. Deze reservering is pas definitief na ontvangst van uw aanbetaling van 50% binnen twee weken na de datum van reservering.
1.2 Het restant van de huursom dient 6 weken voor aankomstdatum voldaan te zijn. Bij een reservering binnen 6 weken voor aankomst dient de totale huursom betaald te worden.

2. Annuleringsvoorwaarden
2.1 Annuleringen door huurder dienen schriftelijk/per email te worden doorgegeven aan Le Pavillon de St. Agnan. Le Pavillon de St. Agnan zal na ontvangst een annuleringsbevestiging per email zenden.
2.2 Bij annulering door de huurder worden reeds betaalde gelden niet terug betaald.
2.3 U mag niet zelfstandig de accommodatie doorverhuren in het geval van een annulering. Dat kan eventueel wel na overleg met ons. Wij restitueren nooit de huursom en u dient zelf zorg te dragen voor betaling van de eventuele nieuwe huurder.
2.4 Wij raden u met klem aan een annuleringsverzekering af te sluiten !

3. Aansprakelijkheid huurder en waarborgsom
3.1 Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning van Le Pavillon de St. Agnan is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde huis, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten / gasten, dient terstond geheel door u vergoed te worden aan de verhuurder.
3.2 Wij vragen een borg van € 500,– voor Chateau Le Pavillon. Bij de huur van 1 gîte wordt geen borg berekend en bij de huur van 2 of meer gîtes bedraagt de totale borg € 500,-. De borg wordt gefactureerd bij de laatste betaling 6 weken voor aankomst en wordt binnen 7 werkdagen na uw vertrek terugbetaald per bank met aftrek van de kosten van eventueel geleden schade of een excessieve schoonmaak.
3.3 Eventuele schade wordt door ons ingehouden op uw borg tegen de vervangingswaarde c.q. herstelkosten. Als de tijd om uw gite/het Pavillon op te ruimen en/of schoon te maken excessief is, wordt die extra tijd tegen een tarief van € 25,- per uur van de door u betaalde borg afgetrokken.

4. Aansprakelijkheid Le Pavillon de St. Agnan
4.1 Le Pavillon de St. Agnan kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook (inclusief het zwembad), berokkend aan of door huurders van de huizen.

5. Maximale bezetting, gasten, huisdieren
5.1 U dient het maximum aantal personen van de huizen, vermeld op onze website, te respecteren. Bij overschrijding wordt u de toegang tot de huizen en het Pavillon geweigerd om verzekeringstechnische redenen.
5.2 Gasten dienen altijd te worden aangemeld en mogen in het hoogseizoen geen gebruik maken van het zwembad.
5.3 De meeste huisdieren zijn toegestaan, echter dit dient ruim vóór uw aankomst met ons te worden overlegd.

6. Gebruik van het zwembad.
6.1 De huurder verplicht zich gedurende zijn gehele verblijf in Le Pavillon de St. Agnan tot het afsluiten van het toegangshek van het zwembad voor zichzelf en voor zijn/haar eventuele minderjarige kind(eren), reisgenoten evenals voor zijn/haar gasten en aanvaardt daarvoor de verantwoordelijkheid.